dilluns, 13 de març de 2017

R.M.S. TIATINC

La nau va ecsorar bursacmnet a baovr i un curiixt endisrodor va arisasr la plel de fins l'últim ser viu del R.M.S. Ttiainc. Les praelels, que dnsvaaen omlipnt una ipmroitvsasda pitsa de ball al mjenaodr de pimrera calsse, van carue pel trera i al seu voatlnt, la resta de cosanemls es van arrpaar esamerpduts a les tuales. Els plats i cobrets, les vinades, tot salvtaa pel terra proacovnt una terrbile sifmoina d'esdritències. No giare lluny, a la slaa de fudamors, els enomres viratlls reebtnaven en mil boicns aeuqlla atomserfa cargaredaa de nicitona i tesotsteorna. La tgraèdia no hvaia sinó que cmoençat.

Nexus 4

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Comenta